Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aprofitament de recursos i produccions en l’àmbit rural a la Catalunya medieval: aproximacions des de l’arqueologia

Marta Sancho i Planas

Resum


A partir de les dades recopilades al llarg de les nostres recerques, mostrem el potencial de l’arqueologia per a l’estudi del món rural a la Catalunya medieval. Els principals eixos que tractarem són l’utillatge agrari, les instal·lacions per a la transformació i emmagatzematge de productes agraris, l’activitat ramadera, els espais agraris i les àrees de captació de recursos. En aquest sentit, creiem que podem aportar dades força interessants que ens han de servir per a potenciar les recerques interdisciplinàries en temes d’història rural d’època medieval

Text complet: PDF