Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tot pensant en el conflicte remença: reflexions i propostes

Rosa Lluc Bramon

Resum


En aquest article es presenten i es discuteixen les recerques sobre els remences medievals fetes per la historiografia al llarg dels darrers anys. A més es proposen una sèrie de temes que cal investigar per tal d’avançar en el coneixement del conflicte remença. Es tracta, doncs, d’una posada al dia i d’una mirada al futur sobre aquesta temàtica fonamental en la història de Catalunya

Text complet: PDF