Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ús i aprofitament de l’aigua en l’àmbit domèstic i industrial a través de les fonts arqueològiques: quatre exemples d’època medieval i moderna

Marta Sancho i Planas

Resum


Presentem quatre exemples d’usos de l’aigua a l’edat mitjana i moderna que hem pogut documentar a través de la recerca arqueològica portada a terme els darrers anys i que es corresponen a cronologies diferents: L’aprofitament de l’aigua de pluja en l’hàbitat tardoantic i altmedieval d’Els Altimiris (segles v-viii); El control i l’ús de l’aigua en l’establiment siderúrgic de Fabregada (segles xi-xiii); El circuït de l’aigua en el Castell de Mur (segles xi-xv) i La captació d’aigües subterrànies a partir del sistema de qãnat, a la Sínia (segle xvi).Cada un d’aquests exemples l’interpretem dins del seu context històric i arqueològic i finalment fem una valoració general de l’eficàcia d’aquests modestos sistemes hidràulics i de la importància que tingueren
a l’edat mitjana i moderna

Text complet: PDF