Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La sonoritat en les fricatives intervocàliques poloneses

Dorota Szmidt, Joan Castellví Vives

Resum


El present treball es un estudi de la sonoritat en les consonants fricatives intervocàliques poloneses. L’estudi acústic s’ha realitzat pel mitjà del sistema CSL, en el que es poden observar simultàniament l’oscil·lograma, l’espectrograma, l’ona glotal i els impulsos glotals. S’han establert quatre patrons de sonoritat que poden presentar les fricatives i s’han relacionat amb factors de variabilitat com ara el punt d’articulació de la fricativa, la seva sonoritat subjacent, la posició respecte de l’accent, la posició dins la paraula, l’alçada de la vocal següent i la durada de la fricativa. Els resultats de l’anàlisi han posat de manifest variacions en el comportament glotal de les fricatives en funció del seu punt d’articulació, de la seva sonoritat subjacent, de l’alçada de la vocal següent i la relació de la durada de la fricativa amb el seu comportament glotal. S’observa una diferència en la durada entre les fricatives /-sord/ i les /+sord/ completament ensordides.

Text complet: PDF