Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aproximació a l'entonació del català de València en el marc del projecte AMPER

Laura Martorell, Doris Hoogeveen, Anna Maria Fernàndez Planas

Resum


Aquest treball, seguint les directrius del subgrup AMPERCAT del projecte AMPER, presenta els resultats de l'anàlisi dels paràmetres prosòdics (entonació, durada i intensitat) d'un corpus d'oracions declaratives i interrogatives absolutes de tipus neutre del català de la ciutat de València amb l'objectiu d'identificar els trets prosòdics que el caracteritzen. Les dades obtingudes s'han comparat amb les d'altres varietats i s'ha observat que sobre tot hi difereixen en les interrogatives absolutes.

Text complet: PDF