Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diferències dialectals del català a partir de les oracions interrogatives absolutes amb "que"

Eugenio Martínez Celdrán, Anna Maria Fernàndez Planas, Josefina Carrera i Sabaté

Resum


Aquest estudi centra l’atenció en l’anàlisi dels paràmetres prosòdics (entonació, durada i intensitat) que caracteritzen les oracions interrogatives absolutes encapçalades per la conjunció «que». El corpus emprat ha estat el constituït per oracions completes de tres accents tonals obtingut en quatre punts d’enquesta (Barcelona, Tarragona, Lleida i Tortosa) a partir de mostres recollides a parlants femenines representatives del lloc en qüestió. Els resultats mostren clarament com l’anàlisi de l’F0 caracteritza la parla de cadascun dels quatre indrets estudiats sense confusió.

Text complet: PDF