Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2001: 7: Sòls contaminats

7: Sòls contaminats

Articles

Degradació, contaminació i restauració de sòls: paper de les ciències del sòl (p. 7-18)
Jaume Boixadera i Llobet, Amparo Cortés Lucas
PDF
 
Nivells basals de metalls pesants i elements traça a sòls de Catalunya (p. 19-36)
Jaume Bech i Borràs, N. Roca, F. J. Tobías
PDF
 
Relacions entre els nivells de metalls pesants en els sòls i les aigües subterrànies a la conca mitjana del riu Besòs (p. 37-52)
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Albert Casas i Ponsatí, Amparo Cortés Lucas, José María Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel
PDF
 
Alternativa als mètodes tradicionals per a l'anàlisi de metalls pesants al sòl (p. 53-58)
M. T. Pinent
PDF
 
Metodologia d'anàlisi del seleni en el sistema sòl-planta-atmosfera (p. 59-66)
Marta Camps Arbestain
PDF
 
Determinación de dioxinas, furanos y policlorobifenilos coplanares en fangos de depuradora: evaluación del impacto ambiental de su aplicación en suelos (p. 67-77)
Ethel Eljarrat Esebag
PDF
 
Determinació de residus de tensioactius en llots de depuradores urbanes i industrials (p. 79-90)
Núria Chalaux i Freixa, Josep Maria Bayona i Termens, C. Maldonado
PDF
 
Desenvolupament de tècniques analítiques per a la determinació de contaminants orgànics en sòls i sediments (p. 91-99)
Robert Alzaga Morales, I. Fernández, Josep Maria Bayona i Termens
PDF
 
Detecció de pesticides en sòls per tècniques d'ELISA basades en partícules magnètiques (p. 101-108)
Damià Barceló i Cullerés, Jordi Gascón, Anna Oubiña
PDF
 
Simulació numèrica de la migració de contaminants en la zona no saturada del sòl (p. 109-119)
Y. Cohen, J. Grifoll
PDF
 
Predicció de la mobilitat de radionúclids en sòls (p. 121-130)
A. Rigol, M. Roig, M. Vidal
PDF
 
Disponibilitat per a les plantes de Mn, Cu, Zn i Cd en els sòls de diferents sistemes agrícoles a Catalunya (p. 131-141)
M. Pérez, J. M. Virgili, Àngela Dolors Bosch i Serra
PDF
 
Aplicació de biosòlids i continguts d'elements potencialment tòxics en sòls de l'est de Girona (p. 143-152)
M. Carbó, Rafael Mujeriego, L. Sala
PDF
 
La recomenació agronòmica com a mètode de preservació ambiental: el cas dels fangs de depuradores (p. 153-163)
Joan Carles Moré Ramos, Josep Saña i Vilaseca, Teresa Balanyà i Martí
PDF
 
Alguns efectes contaminants per a sòls d'aplicacions excessives de subproductes ramaders (p. 165-176)
Jaume Boixadera i Llobet, A. Torres
PDF
 
Impacto de la actividad agrícola sobre el aporte de metales pesados en suelos del Parque Natural de la Albufera de València (p. 177-186)
Rafael Boluda Hernández, Eugenio Gimeno-García, Vicente Andreu Pérez
PDF
 
Contaminació de sòls per activitats industrials a la conca mitjana del riu Besòs (p. 187-196)
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Albert Casas i Ponsatí, Amparo Cortés Lucas, José María Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel
PDF
 
Resultat d'una prospecció de sòls agrícoles i forestals a la comarca del solsonès. Nivells de metalls pesants observats (p. 197-206)
Miquel Arán i Mayoral
PDF