Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2001: 7: Sòls contaminats

7: Sòls contaminats

Articles

Degradació, contaminació i restauració de sòls: paper de les ciències del sòl PDF
Jaume Boixadera i Llobet, Amparo Cortés Lucas 7-18
Nivells basals de metalls pesants i elements traça a sòls de Catalunya PDF
Jaume Bech i Borràs, N. Roca, F. J. Tobías 19-36
Relacions entre els nivells de metalls pesants en els sòls i les aigües subterrànies a la conca mitjana del riu Besòs PDF
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Albert Casas i Ponsatí, Amparo Cortés Lucas, José María Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel 37-52
Alternativa als mètodes tradicionals per a l'anàlisi de metalls pesants al sòl PDF
M. T. Pinent 53-58
Metodologia d'anàlisi del seleni en el sistema sòl-planta-atmosfera PDF
Marta Camps Arbestain 59-66
Determinación de dioxinas, furanos y policlorobifenilos coplanares en fangos de depuradora: evaluación del impacto ambiental de su aplicación en suelos PDF
Ethel Eljarrat Esebag 67-77
Determinació de residus de tensioactius en llots de depuradores urbanes i industrials PDF
Núria Chalaux i Freixa, Josep Maria Bayona i Termens, C. Maldonado 79-90
Desenvolupament de tècniques analítiques per a la determinació de contaminants orgànics en sòls i sediments PDF
Robert Alzaga Morales, I. Fernández, Josep Maria Bayona i Termens 91-99
Detecció de pesticides en sòls per tècniques d'ELISA basades en partícules magnètiques PDF
Damià Barceló i Cullerés, Jordi Gascón, Anna Oubiña 101-108
Simulació numèrica de la migració de contaminants en la zona no saturada del sòl PDF
Y. Cohen, J. Grifoll 109-119
Predicció de la mobilitat de radionúclids en sòls PDF
A. Rigol, M. Roig, M. Vidal 121-130
Disponibilitat per a les plantes de Mn, Cu, Zn i Cd en els sòls de diferents sistemes agrícoles a Catalunya PDF
M. Pérez, J. M. Virgili, Àngela Dolors Bosch i Serra 131-141
Aplicació de biosòlids i continguts d'elements potencialment tòxics en sòls de l'est de Girona PDF
M. Carbó, Rafael Mujeriego, L. Sala 143-152
La recomenació agronòmica com a mètode de preservació ambiental: el cas dels fangs de depuradores PDF
Joan Carles Moré Ramos, Josep Saña i Vilaseca, Teresa Balanyà i Martí 153-163
Alguns efectes contaminants per a sòls d'aplicacions excessives de subproductes ramaders PDF
Jaume Boixadera i Llobet, A. Torres 165-176
Impacto de la actividad agrícola sobre el aporte de metales pesados en suelos del Parque Natural de la Albufera de València PDF
Rafael Boluda Hernández, Eugenio Gimeno-García, Vicente Andreu Pérez 177-186
Contaminació de sòls per activitats industrials a la conca mitjana del riu Besòs PDF
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Albert Casas i Ponsatí, Amparo Cortés Lucas, José María Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel 187-196
Resultat d'una prospecció de sòls agrícoles i forestals a la comarca del solsonès. Nivells de metalls pesants observats PDF
Miquel Arán i Mayoral 197-206