Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Selecció clonal de les varietats de raïm autòctones majoritàries de les Balears: manto negro, callet i moll (premsal blanc)

Joan Rosselló Veny, Enrico Cretazzo Indirizzi, Josefina Bota Salort, Hipólito Medrano Gil, Cecilia Carámbula, Josep Cifre Llompart

Resum


La selecció clonal constitueix actualment
el mètode de millora de varietats
regionals més àmpliament utilitzat i es
basa en l'elevada variabilitat genètica
produïda per successives mutacions somàtiques
que s'acumulen i que es mantenen
en les diferents poblacions del cultiu
malgrat la seva propagació vegetativa
per empelt. Així, la selecció sobre un elevat
nombre d'individus permetrà identificar-
ne alguns amb les característiques desitjades.
La forta interacció genotip
ambient en els caràcters relacionats
amb la producció i la qualitat de la collita
fa necessària l'observació en anys
successius dels mateixos caràcters.
Les varietats de vinya autòctones
majoritàries de les Balears callet, manto
negro i moll (premsal blanc) no han estat
objecte de selecció clonal, i el seu
registre i certificació no han estat abordats
amb anterioritat. L'apreciació progressiva
pels cellers, junt amb el protagonisme
que han de mantindre en la
tipificació dels vins de les Balears, van
aconsellar l'inici de treballs de selecció
que permetessin identificar i propagar
clons de més interès agronòmic i enològic.
La disponibilitat de clons que millorin
la qualitat genètica de les vinyes
d'aquestes varietats és una de les vies
més prometedores per a assegurar vins
de qualitat sense perdre la tipicitat pròpia
de les Balears. Hi ha una demanda
creixent en el sector de material vegetal
clonal autòcton certificat a fi de millorar
la producció, la qualitat i l'homogeneïtat
de les collites.
Paral·lelament al procés de selecció
clonal, s'ha establert un reservori genètic
a fi de conservar tota la variabilitat
disponible actualment sobre cada varietat.

Text complet: PDF