Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Seguiment del contingut de nitrats al sòl i en planta en parcel·les comercials de panís al Pla d'Urgell

Josep M. Villar, P. Villar

Resum


En aquest treball es presenten els resultats parcials del primer any de seguiment de nitrats al sòl i en planta de parcel·les comercials de panís (Zea mays L.) a la zona regable dels canals d'Urgell. Les parcel·les han estat seleccionades a partir del coneixement dels sòls de la zona i com a principal criteri el de la representativitat espaial. L'excés de nitrogen a la zona, present a les capes freàtiques i a la xarxa de reg i de drenatges, ve donat per l'aplicació en excés de nitrogen als cultius, entre els quals el panís és un dels més importants. A les parcel·les seguides s'han aplicat dosis de nitrogen que van dels 250 als 350 kg N/ha. Els primers resultats mostren com les aplicacions que fan els agricultors són independents de les disponibilitats inicials de nitrogen al sòl. També es mostra com la determinació de nitrats a la base de la tija al final del cicle pot servir per conèixer si les disponibilitats de N han estat excessives. Els rendiments més elevats, 13,5 Mg/ha, han coincidit amb les aplicacions de N més baixes, les disponibilitats de nitrogen també més baixes i amb el contingut de nitrats a la base de la tija més baix (0,4 g NNO3/ kg). Tot això demostra que la racionalització de l'ús del nitrogen és possible.


Text complet: PDF