Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Mineralització de la fracció organiconitrogenada dels adobs orgànics : possibles vies per a la seva estimació

Josep Saña i Vilaseca

Resum


Es planteja la dificultat d'avaluar el comportament com a adobs nitrogenats dels residus rics en N-orgànic. Es revisen els models que descriuen el procés de mineralització d'aquests materials. Així mateix s'estableixen les limitacions que presenta el clàssic model d'Henin- Dupuis, que introdueix el coeficient isohúmic k2 per descriure el comportament en el sòl de la matèria orgànica dels residus. Es discuteix la dificultat per obtenir valors vàlids de k2 a través dels balanços de massa i es proposa la caracterització d'aquest paràmetre a través d'una via química: el grau de descomposició i una seqüela seva, el nitrogen no hidrolitzable. Es descriu breument el significat pràctic d'aquests paràmetres i es valora el seu encert a través de diversos exemples. Finalment s'introdueix un possible camí per tenir en compte el factor època de l'any en el càlcul de l'eficàcia nitrogenada dels residus orgànics.

Text complet: PDF