Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Pèrdues de N2O del sòl

Maria Assumpta Gispert Negrell

Resum


En determinades condicions, els nitrats es poden perdre ràpidament del sòl mitjançant un procés microbià que s'anomena desnitrificació. És important destacar que no tots els productes intermediaris gasosos de la desnitrificació són convertits a N2, de manera que una fracció de N2O s'escapa a l'atmosfera, fet que pot comportar greus conseqüències d'impacte ambiental. Des d'un punt de vista ecològic, la desnitrificació es pot entendre com un procés a través del qual el nitrogen atmosfèric fixat bioquímicament en el sòl és retornat a l'atmosfera. Aquest fet, però, pot tenir conseqüències ambientals, atès que la presència de N2O a l'atmosfera (juntament amb altres gasos) afavoreix l'efecte hivernacle. El N2O, a més, contribueix a la destrucció de la capa estratosfèrica d'ozó (O3) i a la pluja àcida.Des d'un punt de vista econòmic, la desnitrificació té importància en l'agricultura, ja que suposa una pèrdua nutricional del sòl. L'aplicació d'alguns adobs, en dosis elevades, també pot afavorir aquest procés. Diferents autors relacionen la desnitrificació amb diferents factors ambientals i algunes característiques fisicoquímiques del sòl.


Text complet: PDF