Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Cultural geography. Different encounters, encountering difference

Robyn Longhurst

Resum


A la primera part d’aquest article, s’hi defensa que la geografia cultural és un camp prou dinàmic i divers com per ser considerat una simple branca de la geografia humana. Els límits entre aquesta subdisciplina i d’altres són sovint difícils de discernir. Hi ha tantes visions de la geografia cultural com subdisciplines a partir de les quals s’hi convergeix. També hi ha tantes aproximacions possibles a la geografia cultural com llocs on es viu o es treballa. En la construcció, producció i representació de la geografia cultural, el lloc hi és important, ja que la geografia cultural adquireix formes diferents en llocs diferents. En la segona meitat de l’article, s’hi argumenta que, mentre la geografia cultural continua presentant moltes diferències en facetes distintes, s’hi aventuren quatre possibles tendències futures. En primer lloc, és probable que continuï l’expansió de la geografia cultural; en segon lloc, existeix un reconeixement creixent que la geografia cultural necessita ser crítica i oferir, així, possibilitats per a la crítica i la reflexió radicals; en tercer lloc, és probable que els geògrafs culturals continuïn esforçant-se a esbrinar què hi ha més enllà de la representació si és que hi ha res. Finalment, és probable que els geògrafs culturals aprofundeixin les seves reflexions sobre la política de producció de coneixement que porti a una diversitat lingüística més gran en les publicacions d’aquesta àrea.

Text complet: PDF (English)