Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudios de geografía del género en América Latina : un estado de la cuestión a partir de los casos de Brasil y Argentina

Susana Maria Veleda da Silva, Diana Lan

Resum


La geografia del gènere a l’Amèrica Llatina ha començat a desenvolupar-se al Brasil i a l’Argentina a partir dels moviments feministes que van sorgir en totes dues societats. Aquests moviments van ser marcats per l’activisme de la classe obrera, que es va veure afectada pels corrents polítics i econòmics, tant a nivell local com general. En aquests dos països, hi hem identificat la inclusió de la perspectiva de gènere en geografia de manera incipient i relativament recent, i això es veu reflectit en els diferents corrents de pensament de la disciplina cap a les perspectives positivistes i marxistes. Els treballs actuals de la geografia feminista són més empírics que no pas teòrics. Al Brasil, els treballs pioners s’han concentrat a Sao Paulo i assenyalen els aspectes del treball productiu de les dones amb investigacions sobre qüestions de salut. A l’Argentina, els treballs s’han donat en àmbits més diversificats i no de manera institucionalitzada, malgrat que, en els darrers anys, s’ha atorgat una atenció particular a les qüestions urbanes sorgides de la relació entre espai i temps, al medi ambient, a les immigracions i a la participació política. També s’han editat números especials de revistes científiques sobre la temàtica i s’han organitzat sessions de geografia del gènere dins de jornades i congressos acadèmics, però encara cal que aquest enfocament sigui institucionalitzat en programes d’estudi i en organitzacions professionals. En síntesi, cal destacar que la geografia del gènere ha fet progressos lents però sostinguts.

Text complet: PDF