Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El nou mosaic agroforestal del Priorat (Tarragona). Una anàlisi quantitativa dels canvis d’usos i cobertes del sòl durant el període de desenvolupament local

Eloi Guinjoan i Cesena, Anna Badia i Perpinyà, Antoni F. Tulla i Pujol

Resum


Des de finals dels anys vuitanta fins a l’actualitat, la comarca del Priorat ha experimentat un procés de desenvolupament local impulsat per l’activitat vitivinícola. Aquest article té com a objectiu identificar els canvis d’usos i cobertes del sòl ocorreguts durant aquest període,
els quals han donat lloc a un nou mosaic agroforestal. El mètode d’anàlisi ha combinat l’explotació de dades estadístiques (censos agraris de 1989 i 1999) i de dades cartogràfiques (el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 1993 i el de 2005-2007, analitzats mitjançant tecnologia SIG). Els canvis més rellevants fan referència a un increment del 51,4% de la superfície de cultiu vitícola entre 1989 i 2007, un fenomen que ha destacat especialment a
la subzona del Priorat Geològic (+118,3%), caracteritzada per sòls de llicorella, on aquest increment s’ha produït a partir de la recuperació de parcel·les abandonades. Això ha minimitzat la dinàmica general d’abandonament de cultius a la muntanya mediterrània.

Text complet: PDF