Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els turismes d’interior : un enfocament des de la dimensió de les modalitats turisticorecreatives

Daniel Díez Santo

Resum


El turisme d’interior representa un marc de treball ideal per analitzar l’activitat turística des de la perspectiva geogràfica. Este concepte substituïx l’habitual component productiu per una visió integradora i transversal que troba el seu fonament en el territori. El turisme d’interior no és en si mateix un producte turístic, sinó la suma de nombroses modalitats i fórmules turisticorecreatives. D’esta manera, coexistixen productes tradicionals lligats al medi rural i natural amb altres productes turístics extrapolats de manera forçada des de la franja litoral, i inclús, nous productes emergents que s’estan introduint gradualment en el món rural. En aquest article, s’hi pretén dur a terme una aproximació teoricoconceptual a l’amalgama de modalitats i fórmules turisticorecreatives que hauran d’aprendre a conviure en els espais turístics d’interior. La competitivitat del turisme d’interior dependrà en gran manera del coneixement de cada modalitat i del grau d’ajust aconseguit entre els diferents productes turístics presents en un mateix territori.

Text complet: PDF