Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La investigación cualitativa en el estudio de las relaciones entre movilidad cotidiana y pobreza en el contexto latinoamericano : un caso aplicado en la Lima metropolitana

Pau Avellaneda García

Resum


Els estudis sobre les relacions entre mobilitat quotidiana i pobresa i els efectes que produeix sobre els processos d’exclusió social a les ciutats llatinoamericanes són molt escassos. És per això que no existeix encara un corpus teòric prou ampli sobre aquesta matèria. Aquesta és la raó fonamental per la qual l’autor del treball que aquí es presenta va optar per realitzar un enfocament de caràcter inductiu desenvolupat mitjançant mètodes d’investigació de caràcter qualitatiu. Així, s’han utilitzat tècniques com ara l’observació científica (observació exploratòria i observació no participant), l’entrevista d’investigació social (entrevistes exploratòries, entrevistes en profunditat i entrevistes o converses informals) i la investigació documental de forma coordinada i complementària, amb l’objectiu d’aproximar-se progressivament a la realitat social objecte de la investigació.

Text complet: PDF (Castellano)