Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

A Geographer’s Gaze at Tourism

Myriam Jansen-Verbeke

Resum


El significat i el contingut del turisme internacional ha variat molt des dels viatges dels grecs i els romans fins al fenomen modern i complex del segle XXI. A llarg d’aquest recorregut, l’interès científic pel turisme també ha canviat des del coneixement descriptiu i enciclopèdic de llocs i pobles fins arribar a constituir una disciplina científica en si mateixa. L’enfocament geogràfic sobre el turisme posa l’èmfasi tant en l’anàlisi espacial del turisme (fluxos i usos del sòl), com en la síntesi geogràficament coherent entre persones, llocs, productes i polítiques. L’enfocament geogràfic, amb la capacitat d’analitzar components i sintetitzar interaccions, contribueix a elaborar un marc exhaustiu i coherent per realitzar una anàlisi integrada de la multidimensionalitat del turisme. Amb el temps, el focus de la recerca s’ha concentrat sobre els processos transformadors induïts pel turisme i en els impactes múltiples que el sector causa en el medi ambient, en les relacions socials i polítiques i en els perfils funcionals dels territoris. Alguns aspectes clau per a futures recerques sobre turisme inclouen un «retorn a les arrels» en els enfocaments territorials, les elevades expectatives posades en innovacions metodològiques i l’èmfasi en el planejament i la gestió integrades del sector.

Text complet: PDF (English)