Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aproximació al gravat del segle XVIII. Estudi de les matrius gràfiques de l'inventari de la impremta de Maria Àngela Martí, 1770

Albert Martí

Resum


Les impremtes jugaren durant el segle XVlll un paper clau en I'edició d'estampes soltes i llibres il.lustrats. En I'lnventan Post Mortem de la Ilibreria i impremta de Mana Ange~a Marti, una de les mes importants de la segona meitat del segle XVlll a Barcelona, trobem una estanca on es detalla un bon nombre de matrius grhfiques -i que aqui transcrivim-, tant en fusta com en metall, que passaren de generacib en generació aplegant-s'hi mes de dos segles de negoci editorial.

Text complet: PDF