Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las fuentes antiguas sobre el urbanismo de Hipódamo de Mileto

José Luis Menéndez

Resum


Un dels problemes més greus relatius a la figura d'Hipodam, que encara no ha rebut una resposta unanim i concloent de la literatura especialitzada, és el de la determinació de les planificacions urbanístiques que li són atribuibles. Fent un recull de la totalitat de les hipdtesis, el seu nom es vincula a les ciutats de Milet, El Pireu, Túrios i Rodes. Pero, I'únic en que es posen d'acord els investigadors 6s que, si són certes totes aquestes atribucions,I'ordre cronoldgic seria I'esmentat; i en aquest punt s'acaben totes les coincidencies. El nostre objectiu, en aquest treball, 6s revisar totes les hipdtesis defensades al respecte, per tal d'avaluar críticament les seves argumentacions.

Text complet: PDF