Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Representar la ciudad. Modos de simulación en los lenguajes gráficos

Claudio F. Guerri

Resum


La proposta indaga en I'especificitat dels Ilenguatges grafics i llur capacitat de simulació pera la practica projectual. Des d'una perspectiva semiotica s'articulen categories d'analisi proposades per Ch. S. Peirce i J. A. Greimas amb la intenció de mostrar en cada llenguatge la seva capacitat diferent de produir semiosis, tant pel que fa a la cognició com a I'acció en el treball de disenyar.

Text complet: PDF