Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De la aldea global al circuito integrado

Giulia Colaizzi

Resum


L'autora fa seva I'analisi semidtica de F. Rossi-Landi entorn de la relació entre economia i Ilenguatge, i des d'aquí aborda els efectes de la mundialització de I'economia i la comunicació. En aquest punt oposa certs aspectes de la teoria de McLuhan a un nou mapa político-cognitium que Donna Haraway ha presentat amb el nom de acircuit integrat. Examina Ilavors les transformacions que la nova situació genera en el subjecte i la societat. I acaba suggerint una resposta que parteix del rebuig de categories ontologiques com ara la identitat, negant així mateix -a partir de Benjamin- que en el camp artístic les velles categories puguin tenir validesa com a eina de comprensió. El cyborg és la metafora o amite ironico-polític en que s'encarna aquesta resposta.

Text complet: PDF