Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La imagen artística en el fin de siglo

José Enrique Monterde

Resum


L'article proposa un conjunt de reflexions sobre I'estatus de la imatge artística en aquest fi de segle XX, tot combinant aspectes derivats de la naturalesa de la imatge actual i de la noció d'artisticitat posada en joc per les modernes teories de I'art. Partint d'una taxonomia genktica de les imatges constituents de la iconosfera contemporania, se centra en les noves tecnologes de la imatgen (NTI) que corresponen a una epoca de creativitat tecnoIogica en la qual es tendeix a pascar de la reproducció tecnica de la imatges a la reproductibilitat tecnologica del món. Aixo es fa en la perspectiva d'unes concepcions de I'art immerses en la ideologia de la mort de I'art en les seves dimensions tecnologica, antropologica o filosofica i en revisionisme postmodern de I'art avantguardista que ens remet vers un art posthistoric, el qual necessariament ha de qüestionar el paper de la propia historia de I'art.

Text complet: PDF