Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Entre dos fines de siglo: Transformaciones de la modernidad

Josep Casals

Resum


Article d'obertura que tracta d'emmarcar allo que fou I'encontre amb el mateix títol i el que aspira a ser aquest monografic, tot relacionant i aprofundint alguns aspectes del regirament que s'ha donat entre aquests dos finals de segle. Per a aixo es divideix en dues parts, que al seu torn es desglossen en nombrosos apartats. La primera intenta justificar I'acotament de I'escena i de I'enfoc presentant-ne alguns trets significatius, como ho és aquesta mateixapresencia del punt de vista i deis filtres o construccions teoriques. I ja aquí -en el següent apartat- apareix un personatge que acompleix funcions de guia: Walter Benjamin. La segona part, de la ma d'aquest i d'altres autors, examina certs elements del trastorn epistemic: la relación paradoxal entre el desenvolupament de la individualitat i I'anivellació inherent a la serialitat; el doble aspecte de la tabula rasa com a flux i superfície cristal.lina; i el difícil pas a un nou comentar -el revers del qual és la facil caiguda en la inanitat-, a partir d'una reconsideració del problema del valor i de les condicions d'identitat i de sentit.

Text complet: PDF