Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

García Lorca visto por Bardem

Rafael Utrera

Resum


Tant la vida com I'obra de Federico García Lorca foren tabús per a la cinematografia franquista. L'etapa democratica ha significat una revalorització que ha estat reflectida pel cinema nacional. L'obra de Juan Antonio Bardem, Lorca, muerte de un poeta, biografia del dramaturg granadí, constitueix el més significatiu document audiovisual creat pel cinema i la televisió espanyols sobre el personatge. En aquest treball s'aborden les dues variants existents, tant la serie televisiva com el Ilargmetratge, amb la finalitat de valorar I'enfocament de que ha estat objecte aquest andalus universal, i analitzar les coordenades temporals i espacials utilitzades, la reconstrucció de I'epoca, els ingredients historics i literaris en joc, I'estructura seqüencial i la seva disposició, la resolució de moments oblidats per la historiografia, la reconstrucció de la mort i la personificació dels responsables, així comel resso que se'n va fer la premsa. L'article proposa un apropament als elements que componen un biopicde destacat interes literari, realitzat per la televisió i el cinema espanyol dels vuitanta.

Text complet: PDF