Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Cine y alta cultura en la España de posguerra: Un texto de Camón Aznar

Joan M. Minguet i Batllori

Resum


José Camón Aznar (Saragossa, 1898-Madrid, 1979), un prestigiós historiador de I'art dels sistemes culturals del Franquisme, va prestar atenció intel.lectual al cinema com a professor i com a escriptor. Aquí, es reprodueix un text publicat I'any 1951 a la Revista Española de Pedagogía en el que I'autor explica les característiques principals de I'estetica cinematografica des de la seva perspectiva d'historiador de I'art: el moviment, el primer pla, les relacions amb d'altres arts ... A més a més I'aportació de Camón s'inscriu en un seguit de textos i d'iniciatives que es donen en els ambients culturals franquistes entrefinals dels anys quaranta i la decada dels cinquanta encaminades a reconsiderar el cinema com a un fenomen culte i allunyar-lo de les lectures frívoles i comercialitzadores que sempre I'han acompanyat.

Text complet: PDF