Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Puente de Bac de Roda / Felipe II de Santiago Calatrava

Cristina Cadafalch

Resum


El pont del carrer Bac de Roda / Felip II, de Santiago Calatrava, forma part d'una serie de renovacions urbanístiques que van respondre a una nova concepció que s'inicia a Barcelona en la decada dels anys 80. La seva actuació es concentra en I'ordenació i la integració del seu entorn, estableix la connexió viaria entre el mar i la muntanya i crea un eix perpendicular (parc i eix vial). Va guanyar el prerni F.A.D. 1988: el gran premi d'arquitectura, el premi almillor espai urba i el del jurat d'opinió 1987. La seva vició general és de Ileugeresa i esveltesa, reeixit i agosarat per la Iínia renovadora del seu perfil, concebut amb la seguretat que li confereix la tecnica d'enginyeria. Els punts de vista que ofereix la seva imatge serveixen al pensament i idea creativa del seu dissenyador per conseguir I'objectiu proposat.

Text complet: PDF