Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Albert Gleizes y las leyes de la pintura: un retorno a la Edad Media

Carme Bonell

Resum


En el context d'aquella tendencia general anomenada ale rappel a I'ordre, Albert Gleizes publica I'any 1923 un dels seus textos de teoria mes importants. Allí, hi mirava de definir el que el1 entenia per les Ileis de la pintura. El treball era el resultat d'un procés d'especulació molt llarg dominat pel un punt de vista anti-elitista i anti-individualista, el qual afectava a I'artista i a la seva activitat productiva. Segons Gleizes, I'art clAssic i el post-Renaixentista eren conseqübncia d'una cultura individualista mancada d'espiritualitat. Cautor, en canvi, admirava allo que hi havia de proposit col.lectiu en I'art mural de I'Edat Mitjana. D'aquest darrer, Gleizes creia que havia jugat un paper fonamental en la composició espacial d'uns ritmes abstractes que al seu entendre reflectien els ritmes sensibles de I'Univers.

Text complet: PDF