Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Chemical research in the Catalan Countries: a brief quantitative assessment of the agents, resources, and results

Llorenç Arguimbau Vivó, Salvador Alegret i Sanromà

Resum


Aquest treball descriu la recerca en química desenvolupada
durant el decenni 2000-2009 als territoris de llengua
i cultura catalanes, especialment a l'euroregió formada per
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. L'article presenta
l'evolució de la recerca en química en relació amb l'activitat
científica total d'aquests territoris i d'altres del seu entorn. El
treball és enfocat a la globalitat del cicle de la producció científica,
estructurat en quatre apartats: entitats actores, recursos
humans implicats, recursos econòmics invertits i resultats obtinguts
(en forma d'articles, tesis doctorals i patents).

Text complet: PDF