Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nonalcoholic steatohepatitis

Joan Rodés i Teixidor, Joan Caballeria i Rovia

Resum


El fetge gras no alcohòlic es caracteritza per unes lesions hepàtiques semblants a les de la malaltia hepàtica alcohòlica, que comprèn des de l'esteatosi simple i l'esteatohepatitis amb canvis inflamatoris i fibrosi fins a la cirrosi. És una malaltia cada vegada més freqüent que s'associa amb l'obesitat, la diabetis i la dislipèmia, i és probablement el component hepàtic d'una síndrome metabòlica. La seva patogènesi no és ben coneguda, però la resistència a la insulina i l'augment d'àcids grassos lliures al fetge hi tenen un paper fonamental, en provocar un estrès oxidatiu i activar els mecanismes responsables de la inflamació, la necrosi i la fibrosi. El diagnòstic s'ha de fer mitjançant una biòpsia del fetge, la qual també permet establir la gravetat de les lesions. A part del tractament dels factors associats, l'esteatohepatitis no alcohòlica no té un tractament establert, tot i que s'estan assajant fàrmacs que milloren la resistència a la insulina i d'altres amb acció antioxidant. Els resultats d'alguns estudis pilot són esperançadors, encara que falten estudis controlats, amb grups mes grans de malalts i que valorin els canvis histològics.

Text complet: PDF