Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Cytogenetic effects of irradiation on somatic and germ cells

Joan Francesc Barquinero Estruch, R. Álvarez

Resum


Aquest treball resumeix el resultats obtinguts en dos dels projectes de recerca desenvolupats en el nostre laboratori dins del marc dels programes de protecció radiològica del Consejo de Seguridad Nuclear i la Unió Europea. Aquestes dues línies de recerca estan fonamentalment interconnectades, en el sentit que l'anàlisi dels efectes citogenètics de les radiacions en cèl?lules somàtiques estudia en el mateix individu les conseqüències de l'exposició ocupacional o accidental a la radiació, especialment des del punt de vista del desenvolupament d'alguns tipus de neoplàsia, mentre que els estudis en cèl?lules germinals avaluen el risc de l'exposició per a futures generacions, a través de la transmissió d'anomalies cromosòmiques per via d'espermatozoides afectats. En ambdós casos, aquests estudis, que s'han dut a terme principalment en els darrers sis anys, a més d'aportar dades bàsiques per avaluar les conseqüències de l'exposició a radiacions i de definir les mesures a prendre per tal de prevenir la transmissió d'anomalies cromosòmiques a la descendència en casos d'exposició terapèutica, han estat també fonamentals per desenvolupar noves i més efectives tècniques per a l'avaluació de les conseqüències citogenètiques de l'exposició a les radiacions.

Text complet: PDF