Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La hipòtesi de Sapir-Whorf i la conceptualització de la pau amb adjectius

Ubong Umoh, Idara Udoh

Resum


La importància de la pau per a la civilització humana ha tendit a erigir la pau com una mena de condició universalment essencial. Com que la pau significa coses diferents per a persones diferents, hi ha un buit en el debat sobre la conceptualització de la pau. Galtung (1969, 1990) veu la pau com quelcom "negatiu" o bé "positiu" i Richmond (2007) adopta un punt de vista liberal, tot argumentant que el concepte de la pau en si mateix és ontològicament inestable i essencialment discutit. La qüestió de la conceptualització s'ha hagut d'enfrontar a molts dubtes per part de la comunitat investigadora. Les explicacions que recullen raons a favor d'un ús cada vegada més gran d'adjectius per a qualificar la pau es troben amb el problema de la manca de recerca prèvia. Aquest article vol omplir aquest buit en la literatura de recerca sobre la pau tot intentant utilitzar la teoria lingüística per a aportar raons que expliquin per què hi ha tantes variacions en l'ús del concepte de la pau construït principalment mitjançant l'ajuda i l'ús d'adjectius. Es manté que la idea que hi ha darrere la hipòtesi de Sapir-Whorf ens pot ajudar a entendre les raons que hi ha darrere l'ús creixent d'adjectius per a conceptualitzar la pau en el context de la globalització actual d'aquest concepte.


Text complet: PDF