Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Accés lliure diferit

Els continguts d’aquesta revista estaran disponibles en format d’accés lliure 12 mes o mesos després de la publicació d’un número.

 

Objectius i temàtica

La revista COMPRENDRE té com un del seus trets d’identitat ser un lloc de debat filosòfic d’alta qualitat acadèmica al voltant dels eixos intel•lectuals i les àrees temàtiques que l’han caracteritzada des del seu naixement en 1999. Epistemologia, metafísica, lògica, antropologia, historia de la filosofia, ètica, filosofia de la ciència, hermenèutica o estètica, entre d’altres, sónels territoris a l’estudi del quals la nostra revista obre les seves pàgines.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes Crítiques

S'acceptaran notes que plantegin un estat de la qüestió o que discuteixin algun problema concret al voltant d'un llibre recentment publicat o d'n grup d'obras d'un autor. La seva extensió no podrá sobrepassar les 6000 paraules.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Desactivat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Els originals rebuts se sotmetran anònimament a l’informe de dos especialistes externs designats pel Consell de Redacció, el qual es reserva el dret de publicació.

Els avaluadors són escollits en funció de l'àrea temàtica i de la llengua utilitzada de les col·laboracions entre professors universitaris estatals o internacionals.

Es comunicarà raonadament als autors l’acceptació o el rebuig del seus treballs en el termini màxim de sis mesos.

 

Freqüència de publicació

La revista es publica dues vegades a l'any, al final de cada semestre natural.