Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Com ensenyar i aprendre ciència mitjançant el treball pràctic

Anna Plarromaní Català

Resum


El treball experimental és un aspecte essencial i inevitable del ensenyament de les ciènci-es. L’objectiu de la ciència és augmentar el coneixement del món material i ser capaç d’explicar fenòmens i ser capaç de controlar-los del alguna manera. Valorem la ciència perquè ho ha aconseguit. Però la qüestió més important no és la utilització del treball ex-perimental en l’ensenyament de les ciències sinó com utilitzar-lo bé i optimitzar-lo. Hi ha molts tipus de treballs experimentals i es poden perseguir diferents objectius d’aprenen-tatge. També hi ha molts estudis que es plantegen com dissenyar el treball pràctic de ma-nera que sigui efectiu, que és el tema d’aquest article.

Text complet: PDF