Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La conjectura i la planificació : $b aprenentatge de les matemàtiques mitjançant projectes

Sílvia Margelí, Sílvia Perpinyà, Marisa Monsergas, Manel Sol, Salvador Chiva

Resum


L’aprenentatge de les matemàtiques implica un doble viatge: des de la modelització matemàtica de fenòmens fins a l’aplicació dels models i eines matemàtiques a la resolució de problemes. Ambdues aproximacions impliquen la necessitat d’un context problemàtic com a lloc de partida o d’arribada. L’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia que es basa precisament en el treball en contexts problemàtics. En aquest article es proposen 4 activitats d’Aprenentatge Basat en Projectes en les que es modelitzen fenòmens o estransfereixen estratègies matemàtiques a la resolució de problemes en contextos, incloent diferents continguts matemàtics (Superfícies i volums, Identificació de relacions matemàtiques, Càlcul, Representació Gràfica) ubicats en diferents contextos (Disseny d’un habitatge,Estudi del moviment d’un cos, Planificació d’un viatge, Solució d’enigmes). Es discuteixen les aplicacions d’aquests enfocaments i es proposen orientacions per al seu desenvolupament.

Text complet: PDF