Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El pantà de Flix: Anàlisi i resolució d’un problema de contaminació forta

Joan O. Grimalt

Resum


En aquest article es realitza una perspectiva sobre el problema actual de contaminació greu de l’embassament de Flix (Ribera d’Ebre), generat pels abocaments massius dels residus de l’activitat d’una planta clor-àlcali al riu Ebre. La contaminació de l’embassament és a dos nivells: contaminació química (principalment metalls pesants i compostos orga-noclorats) i contaminació radioactiva (radionúclids derivats de de l’238U). A l’article es de-tallen les causes i es presenten les mesures de descontaminació dutes a terme, les seves conseqüències i l’estat actual dels nivells de contaminació. Aquesta situació sense prece-dents tant en el context català i espanyol, com en el context europeu, afecta a un dels rius amb major importància per al territori. L’article finalitza amb algunes propostes de treball per a la solució definitiva del problema.

Text complet: PDF