Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Més enllà de la programació i la robòtica educativa: el pensament computacional en l’ensenyament STEAM a infantil i primària.

Cristina Simarro, Víctor López, Pere Cornellà, Marta Peracaula XX, Mariona Niell, Meritxell Estebanell

Resum


El pensament computacional està guanyant cada vegada més rellevància en el món edu-catiu. Més enllà de l’interès que pot tenir desenvolupar aquesta forma de pensar i resoldre problemes en un context cada cop més informatitzat, el desenvolupament del pensament computacional pot recolzar l’aprenentatge de totes les disciplines que conformen l’STEAM (Science, Technolgoy, Engineering, Arts and Mathematics). El present article, realitzat en el marc del projecte PECOFIM (Pensament Computacional en la Formació Inicial de Mes-tres), ofereix un breu resum de les definicions existents a la literatura sobre pensament computacional, proposant uns indicadors que poden ajudar a identificar-lo i promoure’l a l’escola. Alhora, es presenten exemples reals per tal de treballar el pensament computaci-onal a les etapes d’educació infantil i primària, utilitzant-se els indicadors proposats per tal d’analitzar-les.

Text complet: PDF