Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De l'epiteli de ceba a la indagació. Un marc per a construir pràctiques investigadores cap a la Competència Científica

Jordi Domènech-Casal, , Neus Ruiz

Resum


El desenvolupament de les dimensions de la competència científica (conceptual, procedi-mental i epistèmica) té en els treballs pràctics de laboratori un espai candidat. El desple-gament de pràctiques investigadores és complex i requereix de marcs metodològics i su-ports per dur-lo a terme. S’ha desenvolupat un marc metodològic per al treball estructurat amb pràctiques investigadores i bastides de suport i aplicat en una pràctica sobre biologia cel·lular i microscòpia. El marc metodològic proposa diverses bastides de suport per al treball d’habilitats de raonament científic i una seqüència de treball en 5 etapes que culmi-na en l’escriptura d’un article científic per part dels alumnes. Es justifiquen i descriuen les diferents etapes i els resultats obtinguts i es comenten dinàmiques clau (oralitat, auto i co-avaluació) i l’aportació d’aquest tipus de pràctiques a les tres dimensions de la competèn-cia científica.

Text complet: PDF