Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El nou marc d’avaluació de la competència científica PISA 2015 : revisió i reflexions didàctiques

Anna Garrido Espeja, Cristina Simarro Rodríguez

Resum


Després d’uns primers anys en què l’anomenat ensenyament per competències ha estat omnipresent en gran part dels sistemes educatius, el nou marc d’avaluació de la compe-tència científica de PISA 2015 planteja d’una manera molt més operativa i pràctica l’educació per formar ciutadans científicament alfabetitzats. Es dóna així resposta a la manca d’una definició prou clara sobre com portar a terme aquesta educació competenci-al, fins al moment massa ambigua. En aquest article, revisem les principals novetats d’aquest marc i reflexionem sobre les implicacions que la seva aplicació pot tenir. D’una banda, el nou marc canvia lleugerament les tres competències científiques clau. D’altra banda, deixa clar que per assolir aquestes competències i ser alfabetitzat científicament cal tenir un conjunt de coneixements: conceptual, procedimental i epistèmic. Com es defi-neixen aquests coneixements i com integrar-los per assolir cadascuna de les competènci-es científiques és l’aportació més important d’aquest nou marc 2015.

Text complet: PDF