Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Buscant el camí cap a la creativitat a l'aula de ciències

Anna Torras Galán

Resum


Els adolescents que es troben en un aula escolar són diferents, tenen diverses potenciali-tats i interessos. Els seus nivells d'atenció també són variats i alguns presenten limitacions significatives en aquest aspecte. Un factor que condiciona la seva atenció és la creativitat per dur a terme una tasca determinada. Per això és important estimular la seva imaginació amb la finalitat de incrementar l’ interès i l'autoestima personal. El present article pretén demostrar que fomentar la creativitat és sinònim de despertar la curiositat entre els estu-diants. Per fer-ho es presenten un seguit d’activitats i recursos didàctics.

Text complet: PDF