Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Valoració de l’avantprojecte de “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa” (LOMCE)


Resum


Segons els nostres estatuts, l’objectiu de l’apFQc és incidir en tots els aspectes relacionats amb l’ensenyament i la divulgació de les ciències físiques i químiques. Per aquest motiu l’apFQc no pretenem entrar en qüestions relatives al marc competencial ni a tot allò que afecta a l'ensenyament en català i del català, no perquè no discrepem del tractament que rep la nostra singularitat en la LOMCE, sinó perquè ens hem concentrat en l’ensenyament de les nostres assignatures i ja ens hem adherit a manifestos d’altres entitats respecte al tractament d’aquest marc competencial. No es tracta, en aquest moment, d’una llei educativa de consens. Les lleis amb una durada equivalent a la durada d’un govern no ajudaran a la millora de la qualitat educativa. El país mereix que l’educació quedi fora de polèmiques partidistes i que la llei garanteixi uns criteris mínims per a tot el país que realment siguin el resultat d’un consens i que deixi un marge prou ample a l’autonomia. Finalment en un moment de recessió econòmica tots hauríem de recordar la importància de la formació científica com a generadora de riquesa per un país, fet que no està reflectit en aquest avantprojecte de llei.

Text complet: PDF