Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

On the Relation between DP and TP. The Structure of Basque Infinitivals

Igone Zabala, Juan Carlos Odriozola

Resum


Es pot donar compte de forma plausible dels fets més rellevants que afecten els infinitius del basc si assumim que van encapealats per un determinant i que contenen un Infl amb propietats temporals. La presència d'un determinant explica per qui: alguns tipus d'infinitius del basc necessiten marcatge de cas i per què s'admeten en alguns contextos on s'evita qualsevol altre tipus de frase, especialment en les posicions de subjecte. D'altra banda, donem compte de les exigències de subcategorització d'alguns predicats i postposicions que agafen complement d'infinitiu postulant que seleccionen T o algun tipus de categoria de les que inclou Infi. També relacionem la legitimació dels arguments explícits i dels pro amb cas Ergatiu, Absolutiu i Datiu en les oracions d'infinitiu amb l'existència de T i Conc a Infl. Finalment, defensem que els temps arbitraris i els anafòrics són responsables de la impossibilitat de tenir subjectes explícits amb els infinitius amb subjectes arbitraris i subjectes controlats, respectivament, i que ambdós pertanyen a la categoria pro.

Text complet: PDF (English)