Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Feature Movement without Pied-Piping in the Overt Syntax

Man-Ki Lee

Resum


Chomsky (1995) proposa que tot trasllat és essencialment trasllat de trets i que en la sintaxi explícita trobem trasllat de categories només perquè la convergència a la forma fonètica requereix trasllat amb arrossegament. Tot i així, en aquest article es proposa que els trets formals d'un argument lèxic es poden traslladar també a la sintaxi explícita en alguns casos, en lloc de fer-ho només a la sintaxi encoberta, sempre que el moviment de trets no causi cap problema per a la convergència amb la forma fonètica. S'analitzen tres construccions com a exemples de moviment de trets sense arrosegarnent a la sintaxi explícita: primer, construccions amb doblament de clític en castellà del Río de la Plata, segon, les construccions amb un clític anafòric "se" en castellà que dupliquen l'argument reflexiu "a sí mismo", i finalment, les interrogatives in situ en corea i japonès.

Text complet: PDF (English)