Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aspectual Properties of Spanish Absolute Small Clauses

Rafael Marín

Resum


L'objectiu principal d'aquest article consisteix a intentar determinar les restriccions aspectuals que afecten les oraciones reduïdes absolutes (ORAs) el nucli de les quals és un participi. Una anàlisi detallada d'aquest tipus de construccions sembla indicar que hi ha arguments suficients per postular l'existència de dos tipus d'ORAs: aquelles que contenen un SN argument intern directe i aquelles en les quals aquest SN es troba elidit. La diferent interpretació temporal que poden rebre aquest dos tipus d'ORAs és un dels factors que més clarament incideixen en aquesta distinció. L'anàlisi de les propietats aspectuals de les ORAs també sembla incidir en la plausibilitat d'aquesta distinció. Així, les ORAs amb SN realitzat fonèticament només podran ésser constituïdes per predicats eventius, mentre que les ORAs amb SN elidit no es veuen afectades per aquestes restriccions aspectuals. Finalment, exposem una proposta d'implementació en el model HPSG de la informació aspectual necessària per copçar aquests fenòmens.

Text complet: PDF (English)