Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’estigmatització de les dones consumidores d’heroïna

Aura Roig Forteza

Resum


Les dones consumidores de drogues, i en concret d’heroïna, són fortament
estigmatitzades, alhora que són invisibles. El que coneixem d’elles, sovint no és més que una imatge demonitzada de l’estereotip del yonki. Invalidades per la societat com a interlocutores vàlides, les seves veus romanen silenciades, tot i així, tenen molt a dir quan estem disposades a escoltar-les. Aquest article té com a objectiu abordar alguns dels estereotips que recauen sobre les dones consumidores de drogues en general, parant especial atenció a les consumidores d'heroïna. Per una banda es parteix d'un anàlisi bibliogràfic i d'algunes dades estadístiques. Per l'altra s'aporten fragments de la història de vida que vaig escriure sobre la Rosa, una dona que va ser consumidora d'heroïna d'una manera no compulsiva ni problematitzada1. El seu testimoni és especialment valuós perquè reflecteix una experiència de consum que no figura en la bibliografia existent sobre la qüestió abordada en aquest article, però que és clau alhora d'entendre i analitzar el consum de
drogues entre les dones.

Text complet: HTML