Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1986: [0-1] : 1986

[0-1] : 1986

Articles

Presentació PDF
Ernest Mascort i Díez 2
Editorial PDF
Joan Triadú i Font 3-4
Activitats de la Societat PDF
5-26
Incidència a Europa de la formació professional al sistema educatiu PDF
Ferran Ferrer 29-39
Organismes europeus d'educació PDF
Francesc Pedró i Garcia 40-61
El Consell d'Europa i l'aprenentatge de llengües modernes PDF
Isidor Marí 62
Llar d'infants, parvulari i cicle inicial d'EGB en la panoràmica general del nostre sistema educatiu PDF
Otília Defis i Peix 64-69
El Fet visual, ja es té en compte? PDF
Maria Josep Casadesús i Vallverdú, Maria Niubó i Prats 70-71
Aportació al plantejament didàctic de les Ciències Socials a l'EGB PDF
Josep-Lluís Sebastià i Vidal, Maria Lluïsa Blanco i Calero 72-75
Organització i funcionament de l'aula d'educació especial en un col·legi públic d'EGB PDF
Josep-Lluís Sebastià i Vidal, Maria Lluïsa Blanco i Calero 76-80
Conclusions de la taula rodona sobre: incidència a Europa de la formació professional al sistema educatiu PDF
81-82
Taula rodona sobre: incidència a Europa de les llengües en l'àmbit educatiu PDF
83-86
Conclusions de les jornades PDF
87-90
Assistents a les primers jornades de la SCP PDF
91-98
Arran del traspàs d'en Josep Costa Pau... PDF
100
Apunts sobre el projecte escolar Sunion PDF
Josep Costa-Pau 102-107
Testimonis dels deixebles PDF
Jordi Vilalta i Casals, Jaume Vilalta i Casals, Elisenda Vila i Llorens 108-112
Alexandre Galí en el centenari del seu naixement PDF
Carme Carmona 114-116
Educació i nació : conferència acte de sessió d'obertura de la Societat Catalana de Pedagogia PDF
Octavi Fullat i Genís 118-129
Notes : ajuts a la recerca 1985, estudis en curs, estatuts, reglament, junta rectora, relació de socis PDF
130-140