Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una Anàlisi matemàtica del moviment d'una pilota de futbol durant el vol

Timothy G. Myers, Sarah L. Mitchell

Resum


En aquest article es presenta un estudi analític i numèric de les equacions
tridimensionals que descriuen el moviment d'una pilota que gira a l'aire. L'anàlisi inicial
considera coeficients de fregament constants i després s'estén al cas d'un fregament
que depèn de la velocitat de rotació de la pilota. S'observa una coincidència excel.lent
entre els resultats numèrics, els analítics i els experimentals. La solució analítica ens
mostra de manera explícita com el moviment de la pilota depèn de paràmetres com
la rugositat, la velocitat i les condicions atmosfèriques. Es demostra la importància
d'aplicar models tridimensionals en comptes d'aproximacions bidimensionals.

Text complet: Text complet