Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Moderna teoria de l'elecció social: de la impossibilitat a la possibilitat

Jordi Massó Carreras

Resum


Es presenten els dos teoremes d'impossibilitat més importants de la moderna teoria de l'elecció social: el teorema d'Arrow per a funcions de benestar social no dictatorials que satisfan el principi de Pareto i la propietat de la independència d'alternatives irrellevants, i el teorema de Gibbard-Satterthwaite per a funcions d'elecció
social no trivials i no manipulables. Es descriuen set exemples de problemes concrets d'elecció social en què l'estructura particular del conjunt d'alternatives socials permet restringir el domini de preferències individuals i dissenyar, per a cada un d'aquests, funcions d'elecció social no manipulables en els corresponents dominis de preferències restringits.

Text complet: PDF