Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Matemàtiques de GOOGLE: l'algorisme PageRank

Joan Gimbert

Resum


En aquest article presentem i analitzem l'algorisme PageRank, emprat per
Google en l'ordenació dels seus resultats de cerca. La seva fonamentació teòrica ens
duu a interrelacionar diferents parts de la matemàtica, com la teoria de matrius no
negatives, la teoria de grafs i les cadenes de Markov. Cal dir que hi ha altres algorismes
de valoració de pàgines web, basats en el còmput de vectors propis, com l'algorisme
HITS, el qual exposem breument al final del treball.

Text complet: PDF