Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Possibilitats de fer diana amb trajectòries a l'atzar

Marta Sanz i Solé

Resum


Introduïm la noció de probabilitat de fer diana amb un camp aleatori i expliquem
com es poden obtenir estimacions a partir de conceptes de la teoria geomètrica
de la mesura, com la capacitat de Bessel-Riesz i la mesura de Hausdorff. Després
apliquem aquests resultats a exemples donats per sistemes d'equacions en derivades
parcials estocàstiques, i alhora fem una breu introducció a aquest tema.

Text complet: PDF