Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Equacions de Navier-Stokes : un repte al determinisme newtonià

Xavier Mora

Resum


S'examina la q¨uesti´o de l'exist`encia i unicitat de soluci´o de les equacions de
Navier-Stokes no estacion`aries. Es posa especial `emfasi en les implicacions filos`ofiques
i la perspectiva hist`orica. L'exposici´o pret´en acostar-se al nucli del problema tot
mantenint un llenguatge al menys t`ecnic possible.

Text complet: PDF